Home » PyrOil Group

De wereld kampt met een enorm overschot aan afval. Plastic komt in zee terecht waar het door golfslag vergruisd en verspreid wordt. Zeedieren eten dit, het milieu gaat eraan kapot. De microscopisch kleine plasticdeeltjes komen in de voedselketen terecht. PyrOil heeft een techniek ontwikkeld om plastic grootschalig om te zetten in olie. 

Vanuit de visie op mens en milieu hebben zij een missie:
"PyrOil ruimt de wereld op en helpt mensen verder!"

Van Helsdingen Techniek staat achter deze missie.
Wij zetten ons als leverancier van schone industrie graag in voor een schone wereld. 

 

Visie 

De wereld is verontreinigd door waardeloze afvalplastics. Dit vormt een structureel probleem voor het milieu wereldwijd.
Doordat PyrOil in staat is plastic op grote schaal om te zetten in een bruikbare stof, kunnen zij dit milieuprobleem te lijf gaan. Met de geplande inkomsten die gegenereerd worden met de eerste pyrolyse-installaties in Moerdijk willen zij wereldwijd meer verwerkingsbedrijven gaan stichten.
Stap voor stap ruimen zij de wereld zo stukje bij beetje op.

Missie 

De missie van PyrOil is om de wereld van de enorme berg afvalplastics te verlossen via een structurele en werkelijk duurzame oplossing. Dit doen zij door op industriële schaal plastics te verwerken in olie. Door daarbij waarde te geven aan nu waardeloos materiaal, zal het verzameld worden en bij hen worden ingeleverd.

Wereldwijd wil PyrOil bedrijven starten die met industriële pyrolyse-installaties lokaal voor werkgelegenheid, energievoorziening en lokale opleidings- en zorgfaciliteiten gaan zorgen. Een substantieel deel van de rendementen gaat zo terug naar de lokale bevolking.
Bovendien wordt alle verkochte zwavelvrije olie bos-gecompenseerd. Door bomen te planten, leggen zij: CO2 vast, verminderen erosie, verminderen de impact van extreem weer zoals zware stortbuien of intense droogte en hitte, en bevorderen zij de biodiversiteit.

PyrOil wil duidelijk verder gaan dan alleen het milieu opruimen, wat op zich al een zeer zinvolle taak is. De organisatie wil ook een verschil maken voor de lokale bevolking in minder ontwikkelde en derde wereldlanden, waar plasticvervuiling extreme vormen aanneemt. Daartoe heeft PyrOil de Benaiah Foundation opgericht. De doelstelling van deze stichting is heel concreet de levensomstandigheden van mensen in minder ontwikkelde landen te verbeteren. Door te investeren in onder meer scholing, medische zorg en beschikbaarheid van schoon water.

Doelstellingen

Het doel van PyrOil is om zo spoedig mogelijk de eerste operationele vergassingsinstallatie voor plastics in gebruik te nemen.
Deze installatie is de startmotor voor een groeiend PyrOil bedrijf met vestigingen wereldwijd.

Wilt u meer weten? 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een duurzame oplossing voor het plasticprobleem? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

De wereld kampt met een enorm overschot aan afval. Plastic komt in zee terecht waar het door golfslag vergruisd en verspreid wordt. Zeedieren eten dit, het milieu gaat eraan kapot. De microscopisch kleine plasticdeeltjes komen in de voedselketen terecht.